info@miladofficial.com 09916035628
January 01, 1970 - توسط زومیت

نگاهی به درمان‌‌های ژنتیکی برای بیماری‌ های زوال عصبی و مغزی

نگاهی به درمان‌‌های ژنتیکی برای بیماری‌ های زوال عصبی و مغزی

درمان بیماری‌های زوال عصبی و مغزی یا نورودژرناتیو با رویکردهای ژنتیکی امیدوارکننده بوده است. برخی داروهای مبتنی بر AOS در مراحل بالینی قرار دارند.

0 آیتم ها
0 تومان