info@miladofficial.com 09916035628
January 01, 1970 - توسط زومیت

حتی یک کهکشان می‌تواند ترکیب کل جهان را آشکار کند

حتی یک کهکشان می‌تواند ترکیب کل جهان را آشکار کند

پژوهشگران در شبیه‌سازی‌های کامپیوتری به این نتیجه رسیدند که یک شبکه عصبی می‌تواند تنها با بررسی یک کهکشان به مقدار ماده‌ موجود در کل جهان پی ببرد.

0 آیتم ها
0 تومان